Rekrutacja w AWFiS Gdańsk

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku jest uczelnią pedagogiczną, kształcącą nauczycieli wychowania fizycznego, organizatorów kultury fizycznej, trenerów oraz specjalistów dla potrzeb turystyki i rekreacji.

REJESTRACJA W IRK »

Logowanie